Uvjeti poslovanja

Neke od fotografija na BrodPlast d.o.o. Internet prodavaonici su samo ilustrativne prirode.

Kontakt podaci

BRODPLAST d.o.o. za proizvodnju

Sjeverna vezna cesta 23, 35 000 Slavonski Brod
Hrvatska

OIB: 97490594839

035 / 490 – 690

info@brodplast.com

Podaci iz sudskog registra – LINK

Uvjeti kupnje

Isporučitelj naručene robe je internet prodajno mjesta shop.brodplast.com u vlasništvu BrodPlast d.o.o. u Slavonskom Brodu.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na BrodPlast d.o.o. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), sa PDV-om.

Naručivanje robe

Roba se naručuje elektronskim putem. Pritiskom gumba Stavi u košaricu, odabrani proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces narudžbe.

BrodPlast d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko BrodPlast d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca robe telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

Otprema robe

Otprema robe vrši se svakodnevno, a rok isporuke je 1-3 radnih dana. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je DPD uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Načini plaćanja

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti BrodPlast d.o.o. jednim od sljedećih načina plaćanja:

  • pouzećem – gotovinski i karticama
  • kreditnim karticama (American Express®, MasterCard®, Diners Club®)

AMEX Blue Box

mc_acc_opt_70_1x

ms_acc_opt_70_1x

visa_pos_fc

PayWaySticker_2

  • American Express – jednokratno bez limita
  • Mastercard – jednokratno bez limita
  • Maestro – jednokratno bez limita
  • Visa – jednokratno bez limita

Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

mastercard_securecode

mastercard_securecode

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

http://www.erstecardclub.hr/Press/Vijesti/Vijest/22-tra-2013/3D-SecureCode-usluga-za-sigurnu-internetsku-kupnju.html?bmlcNDU%3d

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Dostava robe i reklamacije

Otprema robe vrši se svakodnevno, a rok isporuke je 1-3 radnih dana. Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je DPD uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

dostava

Za dostavu na otoke obračunavamo dodatnih 35 kn na uračunatu cijenu. Cijene su izražene bez PDV-a.

Izmjene

BrodPlast d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila.

Registracija

Da biste se registrirali na BrodPlast d.o.o. Internet prodavaonicu, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Dostupnost BrodPlast d.o.o. Internet prodavaonice

Iako Vam BrodPlast d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, BrodPlast d.o.o. ne može grarantirati da će usluge na BrodPlast d.o.o. web trgovini odgovarati Vašim potrebama.

BrodPlast d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@brodplast.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na BrodPlast d.o.o. Internet prodavaonicu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Konačni račun može se razlikovati

  • Ako moramo zamijeniti određeni artikl zamjenskim, tada će se cijena razlikovati zbog cijene tog artikla na dan kada obrađujemo Vašu narudžbu, te ćete o tome pravovremeno biti obaviješteni
  • Proizvodi na Akciji – ukoliko se u Vašoj narudžbi nalaze artikli koji su trenutno na akciji postoji mogućnost odstupanja u cijeni akcijskih artikala ukoliko je termin narudžbe iza datuma završetka akcije.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte naše prodajne savjetnike.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07 – 17 h

Telefon: 035 490 690 ili 035 491 690

Email : info@brodplast.com

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@brodplast.com  ili info telefon 035/490-690 radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, što za kupce naše robe znači da potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  1. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno članku 10. točka 3 Zakona o zaštiti potrošača NN41/14 obavještavamo potrošače da prigovor kojim izražavaju svoje nezadovoljstvo proizvodom mogu  podnijeti u pisanom obliku putem e-maila na adresu info@brodplast.com ili poštom na adresu BrodPlast d.o.o. Sjeverna vezna cesta 23, 35000 Slavonski Brod.

Odogovor na vaš prigovor poslat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka prigovora. Stoga vas molimo da u svojem prigovoru naznačite adresu ili e-mail adresu na koju vam možemo odgovor poslati.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte naše prodajne savjetnike.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 07 – 17 h

Telefon: 035 490 690 ili 035 491 690

Email : info@brodplast.com